Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κεμεντζ̌έ κελαηδεί

Το φίλεμα σ’ μελένιον

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Η κεμεντζ̌έ κελαηδεί
απάν’ σα τρία κόρδας
Τοξαρέας έμορφα
σ’ όλια τα χορονόπα¹

Μοιρολογά κι άλλτς κλαινίζ’
κι άλλτς πολλά χαρεντερίζ’
Τα τέρτι͜α τα βάσανα
όλια ατά, πώς κατενίζ’;

Η κεμεντζ̌έ κελαηδεί
τα ραχ̌ία αντιβοούν
’Ποίκεν παρχαρόπουλα
να κλαίν’ και μοιρολογούν

Τα κόρδας ι-σ’ κεμεντζ̌έ
ευτάγ’ ατα άμον κορδόν
Τοπλαεύω τ’ έμορφα
βάλλ’ ατα απέσ’ σο χορόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλτςάλλους
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατάαυτά
ατααυτά
βάλλ’βάζω/ει
έμορφαόμορφα
ευτάγ’κάνω/ει, φτιάχνω/ει εὐθειάζω
κατενίζ’καθαρίζω/ει, ξεπλένω/ει, ξεθολώνω/ει κατανίζω
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
κλαινίζ’στενοχωρώ/εί, κάνω/ει κπ να κλάψει
κόρδαςχορδές
όλιαόλα
παρχαρόπουλαπουλιά του παρχαριού (βλ. παρχάρι)
’ποίκεν(εποίκεν) έκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τοξαρέαςδοξαριές
τοπλαεύωμαζεύω, συγκεντρώνω toplamak
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί
Σημειώσεις
¹ Ορθ. χρήση το «χορόντας»=χοροί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr