Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κοσμά περιστερόπον

Ασού Κοσμά...σην ΤάροβανΑσού Κοσμά...σην Τάροβαν

Στιχουργοί: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιωακειμίδης


Ανάθεμα, ανάθεμα
τη Τάροβας¹ τα κάσ̌ι͜α
Τη παϊρί’ τα λιθάρι͜α
και τα ψηλά τα ραχ̌ι͜ά

Κοσμά² περιστερόπον,
τη καρδι͜άς ι-μ’ πουλόπον
Ση κανατί’ σ’ την εβόραν
χαβεζλεεύ’ το ψ̌όπο μ’

Ας σ’ έναν άκραν τη χωρί’
σ’ άλλον να πάω γιλεύω
Ελέπ’ ατο σ’ εξώπορτον,
τα κάλλι͜α ’θε ζελεύω

Κοσμά περιστερόπον,
τη καρδι͜άς ι-μ’ πουλόπον
Ση κανατί’ σ’ την εβόραν
χαβεζλεεύ’ το ψ̌όπο μ’

Ση τσ̌αϊρί’ το ανεφόρ’
ση σπενταμί’ τη στράταν
Τα πόδας ι-σ’ μικρόν αρνί μ’
επότ’σα με τα δάκρυ͜α μ’

Κοσμά περιστερόπον,
τη καρδι͜άς ι-μ’ πουλόπον
Ση κανατί’ σ’ την εβόραν
χαβεζλεεύ’ το ψ̌όπο μ’

Σο Κρυονέρ’³ εκλίστα κα’
νερόπον για να πίνω
Ατσ̌ά θα ’ίνεται κουσμέτ’
το σπαρέλι σ’ να λύνω;

Κοσμά περιστερόπον,
τη καρδι͜άς ι-μ’ πουλόπον
Ση κανατί’ σ’ την εβόραν
χαβεζλεεύ’ το ψ̌όπο μ’

Ση Τάροβας την Παναϊάν,
αρνί μ’, θ’ ευτάγω τάμαν
Και σου Κοσμά ντο κείται Α’έρτς
οι δύ’ να ζούμ’ εντάμαν

Κοσμά περιστερόπον,
τη καρδι͜άς ι-μ’ πουλόπον
Ση κανατί’ σ’ την εβόραν
χαβεζλεεύ’ το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρτςΑη-Γιώργης
άκρανάκρη
ατσ̌άάραγεacep/ʿaceb
γιλεύωφοβάμαι, διστάζωyılmak
εβόρανσκιά
εκλίσταέσκυψα, έκλινα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εντάμανμαζί
επότ’σαπότισα
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
ζελεύωζηλεύω
’θετου/της
’ίνεταιγίνεται
κα’κάτω
κάλλι͜ακάλλη
κανατί’φτερώνkanat
κάσ̌ι͜ααπότομοι βράχοι, γκρεμοίkaş
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κουσμέτ’τυχερό, μοίρα, ριζικόkısmet/ḳismet
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
νερόποννεράκι
παϊρί’πλαγιάς βουνού, κατωφέρειαςbayır
περιστερόπονπεριστεράκι
πόδαςίχνη, πατημασιές, βήματα
πουλόπονπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σπαρέλιμέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους
σπενταμί’σφενδάμου
τσ̌αϊρί’λιβαδιούçayır
χαβεζλεεύ’απολαμβάνει κτ, γουστάρειheveslenmek
χωρί’χωριού
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Παλιά ονομασία του χωριού Κεχρόκαμπος Καβάλας
² Χωριό της Ματσούκας του Πόντου
³ Τοπωνύμιο κορυφής κοντά στον Κεχρόκαμπο Καβάλας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr