Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μικρίκον και σεβνταλίν

Ασού Κοσμά...σην ΤάροβανΑσού Κοσμά...σην Τάροβαν

Στιχουργοί: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιωακειμίδης


Όι! Ν’ αηλί εμέν, ν’ αηλί,
μικρίκον και σεβνταλίν!
Τ’ αρνόπο μ’ όντες ’κ’ ελέπω
σο δρανίν ατ’ς κοντοστέκω

Λύεται -ν- άμον σ̌εκέρ’
σ’ ομματόπα μ’ όντες παίρ’
Έμορφος, ψιλογιανέσσα
κι ο πρόσωπον φωταχτέρ’

Μάνα, μάνα, για τ’ εμέν
πέει ατεν ας πάει δι͜αβαίν’
Αροθυμία τ’ς θα χάται
σην οτάν όθεν κοιμάται

Χάταλον και σεβνταλίν
Όι! Ν’ αηλί εμέν, ν’ αηλί!
Μάνα, άλλο ’κι ταγιανίζω
μικρίκον θα γυναικίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμίανοσταλγία
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
γυναικίζωβρίσκω γυναίκα, νυμφεύομαι
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
δρανίνφεγγίτης, άνω μέρος στέγης, οριζόντια στέγη σπιτιού
ελέπωβλέπω
έμορφοςόμορφος/η
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λύεταιλιώνει
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
οτάνδωμάτιο oda
παίρ’παίρνω/ει
πέειπες (προστ.)
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικό sevdalı
σ̌εκέρ’ζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω dayanmak
φωταχτέρ’απαστράπτον, λαμπερό, μτφ. όμορφο
χάταιχάνεται atmak
χάταλονμωρό, παιδί ἀταλός
ψιλογιανέσσαλεπτοκαμωμένη ψιλός+γένος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr