Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εχάσαμε σε Φουληρά

Ασού Κοσμά...σην ΤάροβανΑσού Κοσμά...σην Τάροβαν

Στιχουργοί: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Ιωακειμίδης


Πώς ν’ αρχινώ να τραγωδώ
και ντό λόγια να λέω;
Έναν ραχ̌ίν ετσ̌όκεψεν
κι από καρδίας κλαίω

Εχάσαμε σε, Φουληρά,
κι ο τόπον ερημώθεν
Το Κοσμέτ’κον η μαχαλά,
έφυες κι ευκαιρώθεν

Απέσ’ σ’ ορμίν τη Καϊνακί’¹
τα λιθάρι͜α εσ̌κίγαν
Κι ας σου Σανξάρ’ τον πλάτανον
τα φύλλα -ν- εκρεμίγαν

Τα τόπι͜α ντ’ εδι͜απάτεσες
χορτάρι͜α ’κι φυτρών’νε
Και τα ορμόπα ντ’ έσ̌κισες
τα νερά τουν θολών’νε

Ετσ̌όκεψεν η Χάλκοβα²
και κλαίει το Θρακιώτ’κον²
Μοιρολογά το Κρυονέρ’²
«’χάθεν το σ̌ονλικόπο μ’»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ας σουαπό του, από τότε που/αφότου, από αυτό που
εδι͜απάτεσεςπεριδιάβηκες
εκρεμίγανγκρεμίστηκαν
εσ̌κίγανσκίστηκαν
ετσ̌όκεψενκατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάρος çökmek
ευκαιρώθενάδειασε
έφυεςέφυγες
θολών’νεθολώνουν
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
ορμίνρυάκι, ρεματιά
ορμόπαρυάκια, ρεματιές
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σ̌ονλικόποχαρά, ψυχαγωγία, αυτό που δίνει χαρά şenlik + -όπο (υποκορ.)
τόπι͜ατόποι, μέρη
τουντους
τραγωδώτραγουδάω
’χάθεν(εχάθεν) χάθηκε
Σημειώσεις
¹ Ονομασία δασικής έκτασης που διαρρέεται από ρεματιά στον Κεχρόκαμπο (Τάροβα) Καβάλας με όμορφο φυσικό τοπίο
² Τοπωνύμια κορυφών γύρω από τον Κεχρόκαμπο Καβάλας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr