Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λεμόνι

Ασού Κοσμά...σην ΤάροβανΑσού Κοσμά...σην Τάροβαν

Στιχουργοί: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμίδης, Μπάμπης Ιωακειμίδης


Τ’ ομματόπα σ’ τερούνε με
σην θωρέα σ’ σ̌ασ̌εύω
Φοούμαι κρούνε με ισ̌μάρ’,
την πόδα μ’ σ̌ασ̌ουρεύω

Αχ! και μικρόν λεμόνι,
τσ̌εχέλκον, παλαλόν -ι
Νουνίζω, γυροκλώσκουμαι,
θα ’ίνεσαι τ’ εμόν -ι;

Γουρπάνια σ’ ομματόπα σου
παλληκάρι͜α ευτάνε
Παρακαλούν σην εγκάλια σ’
να κείνταν κι αποθάν’νε

Αχ! και μικρόν λεμόνι,
τσ̌εχέλκον παλαλόν -ι
Νουνίζω, γυροκλώσκουμαι,
θα ’ίνεσαι τ’ εμόν -ι;

Τ’ ομματόπα σ’ τερούνε με
φοούμαι γιάμ’ δα̤κρούνε
Χ̌ίλι͜α μαχ̌αίρι͜α δίστομα
σο καρδόπο μ’ θα κρούνε

Αχ! και μικρόν λεμόνι,
πολλά καματερόν -ι
Νουνίζω, γυροκλώσκουμαι,
θα ’ίνεσαι τ’ εμόν -ι;

Ας σα χ̌είλι͜α σ’ κρεμάουμαι
κι έναν λόγον ’κι παίρω
Κρυφόν βερέμ σο καρδόπο μ’
για τ’ εσέναν θα φέρω

Αχ! και μικρόν λεμόνι,
τσ̌εχέλκον παλαλόν -ι
Νουνίζω, γυροκλώσκουμαι
θα ’ίνεσαι τ’ εμόν -ι;

Όθεν κονεύ’ το τέρεμα σ’
τα τέρτι͜α περισσεύ’νε
Τρανά φραχτία ’ίν’ντανε
και καρδόπα σαρεύ’νε

Αχ! και μικρόν λεμόνι,
πολλά καματερόν -ι
Νουνίζω, γυροκλώσκουμαι,
θα ’ίνεσαι τ’ εμόν -ι;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάν’νεπεθαίνουν
βερέμη φυματίωση, το χτικιό verem
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γουρπάνιαθυσίες kurban/ḳurbān
γυροκλώσκουμαικλωθογυρίζω
δα̤κρούνεδακρύζουν
εγκάλιααγκαλιά
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
θωρέαθωριά, όψη
’ίνεσαιγίνεσαι
’ίν’ντανεγίνονται
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
καρδόπακαρδούλες
καρδόποκαρδούλα
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κονεύ’εγκαθίσταται, φωλιάζει, προσγειώνεται (επί πτηνών) konmak
κρούνεχτυπούνε
νουνίζωσκέφτομαι
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
παίρωπαίρνω
παλαλόντρελό
πόδαίχνος, πατημασιά, βήμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σαρεύ’νετυλίγουν, περικυκλώνουν, εναγκαλίζονται, μτφ. αρέσουν σε sarmak
σ̌ασ̌εύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşmak
σ̌ασ̌ουρεύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşırmak
τέρεμαβλέμμα
τερούνεκοιτούν
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρανάμεγάλα
τσ̌εχέλκονάπειρο, ανώριμο, άβγαλτο cehil/cehl
φοούμαιφοβάμαι
φραχτίαφράχτες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr