Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τέρτι͜α καπατεμένον

Ασού Κοσμά...σην ΤάροβανΑσού Κοσμά...σην Τάροβαν

Στιχουργοί: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Συνθέτες: Κυριάκος Ιωακειμίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιωακειμίδης


Μάνα μ’, ο γιος σ’ έτον ραχ̌ίν
σα λίβι͜α ταραμένον
Κι ατώρα εχαμέλυνεν,
τέρτι͜α καπατεμένον

Τα τέρτι͜α γιανασ̌εύ’νε με
κι εγώ ’κ’ έχω τερμάνι
Τρανόν θερίον το γομάρ’
ντ’ ετσ̌όκεψεν απάν’ ι-μ’

Ση καρδίας ι-μ’ το δέντρον
πουλίν ’κι χτίζ’ φωλέαν
Τα κλαδόπα ’θε είν’ ξερά
σ̌κεπαγμένα μανέαν

Τα γιουλντουρούμι͜α ντ’ έκαψαν
τ’ έρημον την καρδία μ’
σε τουσ̌μανίονος κιφάλ’
να μη ρούζ’νε καμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατώρατώρα
γιανασ̌εύ’νεπλησιάζουν, πλευρίζουν yanaşmak
γιουλντουρούμι͜ακεραυνοί yıldırım
γομάρ’φορτίο (από ξύλο ή χόρτα) που το έφεραν στην πλάτη ή στην ράχη ζώου
είν’είναι (για πληθ.)
έτονήταν
ετσ̌όκεψενκατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάρος çökmek
εχαμέλυνενχαμήλωσε
’θετου/της
θερίονθηρίο
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καπατεμένονσκεπασμένο/η, καλυμμένο/η, κλεισμένο/η σε κτ kapatmak
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κλαδόπακλαδάκια
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
μανέανκαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
ρούζ’νεπέφτουν
σ̌κεπαγμένασκεπασμένα
ταραμένοναναμεμιγμένο, ανακατωμένο, μπλεγμένο
τερμάνιθεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τουσ̌μανίονοςεχθρού düşman/duşmān
φωλέανφωλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr