Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έτα, έτα, Παναέτα

Κοντά στην παράδοσηΚοντά στην παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


[Εχ! Και] Λελεύω σε, λελεύω σε
και ντό πολλά αγαπώ σε!
Πασ̌κείμ’ ντο ’κ’ εγροικάς ατο
όνταν πυκνοτερώ σε;

Έτα, έτα, Παναέτα!
Φέρον, κόρ’, φτερά και πέτα
Θ’ αντρί͜εις και πας σην Κρωμ’ εσύ,
θα στείλ’νε σα θέρ’τα

[Και] Τερώ τ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα,
καίγουμαι και βρουλίζω
Όντες γλυκοφιλώ -γ- ατα
κείμαι και ’κ’ εγνεφίζω

Έτα, έτα, Παναέτα!
Φέρον, κόρ’, φτερά και πέτα
Θ’ αντρί͜εις και πας σην Κρωμ’ εσύ,
θα στείλ’νε σα θέρ’τα

[Και -ν-] Άπλωσον τα χ̌ερόπα σ’
κι έπαρ’ με σην εγκάλια σ’
[Και] Να μη μαραίνεται η ψ̌η
με τ’ έμορφα τα κάλλι͜α σ’

Έτα, έτα, Παναέτα!
Φέρον, κόρ’, φτερά και πέτα
Θ’ αντρί͜εις και πας σην Κρωμ’ εσύ,
θα στείλ’νε σα θέρ’τα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντρί͜ειςαντρίζεις, βρίσκεις άντρα
άπλωσονάπλωσε (προστ.)
ατααυτά
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαιbrûler
εγκάλιααγκαλιά
εγνεφίζωξυπνώ
εγροικάςκαταλαβαίνεις
έμορφαόμορφα
έπαρ’πάρε (προστ.)
θέρ’ταθερίσματα
’κ’δενουκί<οὐχί
καίγουμαικαίομαι
κάλλι͜ακάλλη
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
λελεύωχαίρομαι
ομμάτι͜αμάτια
όντανόταν
όντεςόταν
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και)πᾶς καί ἔνι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πυκνοτερώκοιτάζω συχνά
στείλ’νεστέλνουν
τερώκοιτώ
φέρονφέρε (προστ.)
χ̌ερόπαχεράκια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr