Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌οπάνε μ’, φόρ’ κι ανάλλαξον

Κοντά στην παράδοσηΚοντά στην παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Τσ̌οπάνε μ’, καρίπ’ς κι ορφανός
σ’ ορμάνι͜α τριυλίζεις
Ο κόσμον να χαλάεται,
τραωδείς και σ̌υρίζεις

Εσύ επέμ’νες έρημον,
τσ̌οπάνε μ’, σα ραχ̌ία
Βοσκί͜εις αρνία, πρόγατα
και σύρτς τη μαναχ̌ίαν

Τσ̌οπάνε μ’, φόρ’ κι ανάλλαξον,
κατήβα ας σα ραχ̌ία
Απιδέβα τα πρόγατα
και τα μικρά τ’ αρνία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάλλαξονφόρεσε τα καλά/γιορτινά σου ρούχα (προστ.)
απιδέβαφύγε, άφησε πίσω, ξεπέρασε, προσπέρασε (προστ.) από + διαβαίνω
βοσκί͜ειςβοσκάς
επέμ’νεςαπόμεινες
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμπορος garip/ġarīb
κατήβακατέβα (προστ.)
μαναχ̌ίανμοναξιά
ορμάνι͜αδάση orman
πρόγαταπρόβατα
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σ̌υρίζειςσφυρίζεις σῦριγξ
σύρτςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
τραωδείςτραγουδάς
τριυλίζειςτριγυρίζεις
φόρ’φόρεσε (προστ.)
χαλάεταιχαλάει, καταστρέφεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr