Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εμέν ρακίν μη δί’τε με

Κοντά στην παράδοσηΚοντά στην παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


[Και] Το ρακίν όντες πίν’ ατο
αλήγορα μεθύνω
Θυμούμαι το μικρόν τ’ αρνί μ’
και μαύρα δάκρυ͜α ’κχ̌ύνω

Πίνω, κάποτε μεθώ,
τ’ αρνόπο μ’ αροθυμώ
Σην καρδία μ’ έχ’ ατο
ατσ̌ά θα ελέπ’ ατο;

[Και -ν-] Εμέν ρακίν μη δί’τε με,
αρ’ όντες πίνω, κλαίγω
Κλαίγω, πονώ και τραγωδώ
και μοιρολόγια λέγω

Πίνω, κάποτε μεθώ,
τ’ αρνόπο μ’ αροθυμώ
Σην καρδία μ’ έχ’ ατο
ατσ̌ά θα ελέπ’ ατο;

[Και] Τυρα̤ννισμένον ψ̌ην έχω,
πονεμένον καρδίαν
Τ’ αρνόπο μ’ εγώ ’κ’ είδα ’το
και τρώει με αροθυμία

Πίνω, κάποτε μεθώ,
τ’ αρνόπο μ’ αροθυμώ
Σην καρδία μ’ έχ’ ατο
ατσ̌ά θα ελέπ’ ατο;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλήγοραγρήγορα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αροθυμίανοσταλγία
αροθυμώνοσταλγώ
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
δί’τεδίνετε
ελέπ’βλέπει/βλέπω
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
μεθύνωμεθάω
όντεςόταν
πίν’πίνει
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
τραγωδώτραγουδάω
τυρα̤ννισμένοντυραννισμένο/η, ταλαιπωρημένο/η
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr