Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέν σην Παναΐαν

Κοντά στην παράδοσηΚοντά στην παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


[Εχ! Και] Ν’ αηλί εμέν, νε μανίτσα μ’,
άλλο ’κ’ είδα -ν- αΐκον
Εύρα το κρεβάτ’ εύκαιρον
το μαξιλάρ’ καρίπκον

Πάμε το πουλόπο μ’, πάμε!
Για τ’ εσέν ψοφώ και χάμαι
Για τ’ εσέν σην Παναΐαν
έταξα δύο κερία

[Εχ! Και] Ν’ αηλί εμέν, νε μανίτσα μ’,
η καρδία μ’ εκάεν
Άμον και το Καράκαπαν¹
χ̌ι͜ονόπον² εσ̌κεπάεν

Πάμε το πουλόπο μ’, πάμε!
Για τ’ εσέν ψοφώ και χάμαι
Για τ’ εσέν σην Παναΐαν
έταξα δύο κερία

[Εχ! Και] Κλάψον με, μάνα, κλάψον με!
Σα καρίπ’κα επέμ’να
Σ’ αποψινόν και ση βραδήν
το τσόλ’ ι-μ’ ενεμένα

Πάμε το πουλόπο μ’, πάμε!
Για τ’ εσέν ψοφώ και χάμαι
Για τ’ εσέν σην Παναΐαν
έταξα δύο κερία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αΐκοντέτοιο/α
άμονσαν, όπως, καθώς
βραδήνβράδυ
εκάενκάηκε
ενεμέναπερίμενα, ανέμενα
επέμ’νααπόμεινα
εσ̌κεπάενσκεπάστηκε
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
εύραβρήκα, βρες (ιδιωμ.προστ.)
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρίπ’καμοναχικά, ερημικά garip/ġarīb
κλάψονκλάψε (προστ.)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
πουλόποπουλάκι
χ̌ι͜ονόπονχιονάκι
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
Σημειώσεις
¹ (τουρκ. Karakaban) Βουνό στην σημ. Τουρκία, στα ανατολικά όρια της Άνω Ματσούκας και με υψόμετρο 2,4 χλμ	
² Ακούγεται πιθ. εκ παραδρομής να τραγουδάει «σον τόπον»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr