Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απάν’ σ’ άλογον είμαι

Κοντά στην παράδοσηΚοντά στην παράδοση

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Απάν’ σ’ άλογον είμαι [Νε αμάν!]
[Αμάν!] βασιλόπουλον είμαι
Έπαρ’ με, κόρ’, έπαρ’ με, [Νε αμάν!]
[Αμάν!] καλόν παιδόπον είμαι

[Αμάν!] Μέντσον κι έπαρ’ με, πουλί μ’, σην οντά σ’
[Αμάν!] Αγκαλιάστ’ και φίλ’ με, ρίζα μ’, μ’ ερωτάς
Πουλί μ’, μ’ ερωτάς!

Σύρω εγώ το δουκάλ’ [Νε αμάν!]
[Αμάν!] έμπρι͜α σ’ εσόν τ’ αποσκάλ’
Να στέκω κι ελέπω σε [Νε αμάν!]
[Αμάν!] Κόρη, πολλά θέλω σε!

[Αμάν!] Όνταν έρχουμαι σην πόρτα σ’, άνοιξον!
[Αμάν!] Για τ’ εμέν τον κυρ’-τ- σ’ τη μάνα σ’, τάβιξον!
Πουλί μ’, τάβιξον!

Στέκω και παρακαλώ [Νε αμάν!]
εσέν, πουλί μ’, αγαπώ
[Αμάν!] Πολλά εσέν αγαπώ
Κι αν ’κι θέλτς θ’ αρπάζω σε, [Νε αμάν!]
[Αμάν!] εσέν φυγαδι͜άζω σε

[Αμάν!] Μέντσον κι έπαρ’ με, πουλί μ’, σην οντά σ’
[Αμάν!] Αγκαλιάστ’ και φίλ’ με, ρίζα μ’, μ’ ερωτάς
Πουλί μ’, μ’ ερωτάς!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλιάστ’αγκάλιασε (προστ.)
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απάν’πάνω
αποσκάλ’ημιτελές, ατελές, δουλειά που έχει μείνει στη μέση
δουκάλ’καπίστρι ζώου
ελέπωβλέπω
έμπρι͜αμπροστά
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρχουμαιέρχομαι
ερωτάςρωτάς
εσόνδικός/ή/ό σου
θέλτςθέλεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
μέντσονμήνυσε, παρήγγειλε, διαμήνυσε (προστ.)
οντάδωμάτιο oda
όντανόταν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τάβιξονμάλωσε, φιλονίκησε, επίπληξε (προστ.) dava/daʿvā
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φυγαδι͜άζωφυγαδεύω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr