Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην καρδία μ’ έχω πόνον

Ασμάτων Ποντίων ΑπάνθισμαΑσμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Χρήστος Γεωργιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Λάζος Σαλονικίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


[Και -ν-] Έναν κορτσόπον αγαπώ
αδά και δέκα χρόνι͜α
Τα κυρουκά τ’ς ’κι δίν’ν ατεν
σην καρδι͜ά μ’ κρούν’ τα πόνι͜α

Σην καρδία μ’ έχω πόνον
θα τρώει τ’ εμόν το ψ̌όπον
[Και -ν-] Άλλο εμέν ’κι θα ελέπ’ς,
πουλί μ’, απάν’ σον κόσμον

[Και] Νουνίζω για να κλέφτ’ ατεν,
να παίρ’ ατεν και φεύω
[Και] Τ’ οσπίτι μ’ ’κ’ ετελείωσα,
σον κύρη μ’ ντο θα λέγω;

Σην καρδία μ’ έχω πόνον
θα τρώει τ’ εμόν το ψ̌όπον
[Και -ν-] Άλλο εμέν ’κι θα ελέπ’ς,
πουλί μ’, απάν’ σον κόσμον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
απάν’πάνω
ατεναυτήν
δίν’νδίνουν
ελέπ’ςβλέπεις
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
κρούν’χτυπούν
κυρουκάγονείς
νουνίζωσκέφτομαι
πόνι͜απόνοι
φεύωφεύγω
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr