Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κομμενόχρονον

Ασμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Έπαρ’ γιαβρόπο μ’ το μαχ̌αίρ’ [κομμενόχρονον!]
ντως ατο σο καρδόπο μ’
Απέσ’ σ’ εγκάλια σ’ το γλυκύν [κομμενόχρονον!]
ας έρ’ται εβγαίν’ το ψ̌όπο μ’

Ντως το μαχ̌αίρ’ και μη νουνί͜εις [κομμενόχρονον!]
ας ση ζωήν να φεύω
Σεβντάς γεράδες τρών’ την ψ̌η μ’ [κομμενόχρονον!]
άλλο ’κι γιαραεύω

Ντως το μαχ̌αίρ’ το δίστομον [κομμενόχρονον!]
ν’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’ σα χ̌έρι͜α σ’
Αγγέλ’ έρθαν να παίρ’νε με -ν, [κομμενόχρονον!]
θα φεύω άμον αέρας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γιαραεύωχρησιμεύω yaramak
γλυκύνγλυκιά/ό
εβγαίν’βγαίνει
εγκάλιααγκαλιά
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρθανήρθαν
έρ’ταιέρχεται
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κομμενόχρονοναυτό που είθε να του κοπούν τα χρόνια
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
ντωςχτύπα (προστ.)
παίρ’νεπαίρνουν
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
φεύωφεύγω
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr