Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύναμην δος με, Εσύ Θεέ μ’

Ασμάτων Ποντίων ΑπάνθισμαΑσμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Κουρτίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


[Και] Δύναμην δος με, Εσύ Θεέ μ’,
[Όι, όι, εσύ Θεέ μ’! Βάι, ν’ αηλί εμέν!]
[και] χαρά δος σο καρδόπο μ’
[Όι, όι αμάν, αμάν]
[και] χαρά δος σο καρδόπο μ’
[Όι, όι, όι, όι]
[Και -ν-] Εγώ πολλά επόνεσα
[Όι, όι, επόνεσα! Βάι, ν’ αηλί εμέν!]
[και] μη γονατί͜εις το ψ̌όπο μ’
[Όι, όι αμάν, αμάν]
[και] μη γονατί͜εις το ψ̌όπο μ’
[Όι, όι, όι, όι]

[Και -ν-] Η θάλασσαν όντες βοά
[Όι, όι, όντες βοά! Βάι, ν’ αηλί εμέν!]
και κρούει σα θαλασσάκρι͜α
[Βάι! Βάι, ν’ αηλί εμέν!]
[ωχ!] και κρούει σα θαλασσάκρι͜α
[Όι, όι, όι, όι]
[Και] Σο νου μ’ όνερα¹ έρχουνταν,
[Όι, όι και -ν- έρχουνταν! Βάι, ν’ αηλί εμέν!
[και] σ’ ομμάτι͜α μ’ μαύρα δάκρυ͜α
[Όι, όι αμάν, αμάν]
[Και] σ’ ομμάτι͜α μ’ μαύρα δάκρυ͜α
[Όι, όι, όι, όι]

[Και] Θάψον, καρδόπο μ’, τη χαρά σ’,
[Όι, όι και τη χαρά σ’! Βάι ν’ αηλί εμέν]
[ωχ!] θάψον και τα μουράτι͜α σ’
[Βάι! Βάι, ν’ αηλί εμέν!]
[και] θάψον και τα μουράτι͜α σ’
[Όι, όι, όι, όι]
[Και -ν-] Όνερον έτον η χαρά σ’,
[Όι, όι και -ν- η χαρά σ’! Βάι, ν’ αηλί εμέν!]
[και] χαρά έσαν τα δάκρυ͜α σ’
[Βάι! Βάι ν’ αηλί εμέν!]
[και] χαρά έσαν τα δάκρυ͜α σ’
[Όι, όι, όι, όι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
γονατί͜ειςγονατίζεις
δοςδώσε
έρχουντανέρχονται
έσανήταν
έτονήταν
θαλασσάκρι͜αοι ακροθαλασσιές, τα ακρογιάλια
θάψονθάψε (προστ.)
καρδόποκαρδούλα
κρούειχτυπάει
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
όνερα(ορθ. ονέρ’τα) όνειρα
όνερονόνειρο
όντεςόταν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr