Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεράντα μήλα κόκκινα

Ασμάτων Ποντίων ΑπάνθισμαΑσμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ελένη Αναστασιάδου, Φάνης Κουρουκλίδης


Σεράντα μήλα κόκκινα [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
σ’ έναν μαντίλ’ δεμένα
Σεράντα σέβντας κι αν ευτάς [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
’κ’ ευρήκ’ς άμον εμέναν

Για έλα, έλα, πουλί μ’,
Μετ’ εμέν έλα, γιαβρί μ’
Το νόστιμον το τέρεμα σ’, πουλί μ’,
θα σύρ’ και παίρ’ τ’ αχούλι μ’

Σεράντα μήλα κόκκινα [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
ση σειράν τιζεμένα
Έπαρ’, αρνί μ’, και τη στράταν [πουλί μ’/γιαβρί μ’]
ντο θα φέρ’ -τ- σε σ’ εμέναν

Για έλα, έλα, πουλί μ’,
Μετ’ εμέν έλα, γιαβρί μ’
Το νόστιμον το τέρεμα σ’, πουλί μ’,
θα σύρ’ και παίρ’ τ’ αχούλι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αχούλιμυαλόakıl/ʿaḳl
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
σεράντασαράντα
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρεμαβλέμμα
τιζεμένααραδιασμένα, βαλμένα στη σειράdizmek
φέρ’φέρνω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr