Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σφεντάμ’

Ασμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χαράλαμπος Τσαντεκίδης


Σφεντάμ’, ντ’ εσαριλάευες
και -ν- έρρουζαν τα φύλλα σ’;
Απ’ έναν-έναν έρχουνταν
τη μοθοπώρ’ τα μήνας

Ση σπενταμί’ τη ρίζαν κιάν’
έπεσα να κοιμούμαι
Τ’ ομμάτι͜α μ’ ντ’ εσπαλίουσαν
κι εσέναν εθυμούμ’νε

Σφεντάμ’, ση ρίζα σ’ έκλαψα,
πολλά δα̤κρόπα -ν- έκχ̌α
Κάμποσα χρόνι͜α έντανε,
εγάπ’ς λαλόπον ’κ’ έκ’σα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
εγάπ’ςαγάπης
εθυμούμ’νεθυμόμουν
έκ’σαάκουσα
έκχ̌αέχυσα
έντανεέγιναν
έρρουζανέπεφταν
έρχουντανέρχονται
εσαριλάευεςξάνθαινες, κιτρίνιζες (τα φύλλα) sarılaşmak
εσπαλίουσανσφάλιζαν, έκλειναν εντελώς/πολύ καλά
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
κοιμούμαικοιμάμαι
λαλόπονλαλιά, φωνή
μοθοπώρ’φθινόπωρο
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σπενταμί’σφενδάμου σφένδαμνος
σφεντάμ’το δέντρο σφένδαμος ή σφεντάμι σφένδαμνος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr