Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάσμα απάν’ ι-μ’ πώς έρθεν

Ασμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Μπουλουκάς


Ελάστα, τσ̌αρκανίγουμαι
ση μαχαλάς τα στράτας
Ονέρ’τα εποίκα για τ’ εσέν
να ελέπω τ’ ομμάτι͜α σ’

Εγώ ας έμ’νε άγγελος,
ας είχα και φτερόπα
Πασ̌κείμ’ ατά θ’ εμοίαζαν
σ’ εσά τα γανατόπα;

Ανάσμα απάν’ ι-μ’ πώς έρθεν!
κι εθάρρεσα τ’ αρνόπο μ’
ανάσμα απάν’ ι-μ’ έσυρε
κι εχάρεν το καρδόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάσμαανάσα, αναπνοή
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
γανατόπαφτεράκια kanat + -όπα (υποκορ.)
εθάρρεσαθεώρησα, πίστεψα
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκα ἀλάομαι/ηλάσκω
ελέπωβλέπω
έμ’νεήμουν
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρθενήρθε
εσάδικά σου/σας
έσυρεέσυρε, τράβηξε, έριξε
εχάρενχάρηκε
καρδόποκαρδούλα
μαχαλάςγειτονιάς mahalle/maḥalle
ομμάτι͜αμάτια
ονέρ’ταόνειρα
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
φτερόπαφτεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr