Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Οξουκέσ’ έτον μοθοπώρ’

Ασμάτων Ποντίων ΑπάνθισμαΑσμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Ιορδάνης Ξενιτόπουλος

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Πέλα Νικολαΐδη, Φάνης Κουρουκλίδης


[Και -ν-] Οξ̌ουκέσ’ έτον μοθοπώρ’,
[Και] τα ψ̌ήα μ’ χ̌ι͜ονιμένα
[Και] Τα χ̌έρι͜α μ’ ’κ’ είχανε τερμάν’,
[Και/Βάι] τ’ ομμάτι͜α μ’ νεγκασμένα

[Και] Πολλοί νομάτ’ σ’ αβούτ’ τη γην
[Και -ν-] ετσ̌όκεψαν απάν’ ι-μ’
[Και -ν-] Όντες εράεψα στουλάρ’
[Και/Βάι] κανείς ’κ’ έτον σο γιάνι μ’

[Και] Μανίτσα μ’, το πουλόπο σου
[Και -ν-/Βάι] άμον τσ̌ιτσ̌έκ’ ’μαρέθεν
[Και] Για τ’ εφτωχόν τ’ αρνόπο σου
κοσ̌ά̤ χουλέν ’κ’ ευρέθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γιάνιπλάι, πλευρό yan
εράεψαέψαξα, γύρεψα, αναζήτησα aramak
έτονήταν
ετσ̌όκεψανκατέπεσαν, επικάθησαν, έκλιναν υπό το βάρος çökmek
ευρέθενβρέθηκε
εφτωχόνφτωχό
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κοσ̌ά̤γωνία köşe/gūşe
’μαρέθεν(εμαρέθεν) μαράθηκε
μοθοπώρ’φθινόπωρο
νεγκασμένακουρασμένα
νομάτ’άνθρωποι
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
οξ̌ουκέσ’έξω εκεί πέρα
πουλόποπουλάκι
στουλάρ’στύλος που βαστάζει την στέγη οικίας, μτφ. στήριγμα
τερμάν’θεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδι çiçek
χουλένζεστό/η
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
Σημειώσεις
Εις μνήμην Θεόδωρου Παυλίδη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr