Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άκ’σον πουλί μ’

Ασμάτων Ποντίων ΑπάνθισμαΑσμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Σωκράτης Κυψελίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Πηλαλίδης, Γιώργος Σιαμίδης


Άκ’σον, πουλί μ’, το ψ̌όπο μ’
πώς κλαίει κι αναστενάζει
Ας ση σεβντι͜ά σ’ ερρώστεσε
και ταπιέτ’ ’κι αλλάζει

Ήλιος εκαντηλι͜άεψεν
και λύουνταν τα χ̌ι͜όνι͜α
Κι ας ση σεβντι͜ά σ’ το καρδόπο μ’
λύεται ατόσα χρόνι͜α

Ατσ̌ά θ’ ευρίεται ποτάμ’
γιοξάμ’ θάλασσας κύμαν
να εβζήν’ τ’ άψιμον ντ’ έψ̌ες με
και παίρ’ τ’ εσόν το κρίμαν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
άψιμονφωτιά
εβζήν’σβήνει
εκαντηλι͜άεψενφεγγοβόλησε και ζεσταίνει πολύ, αιθρίασε
ερρώστεσεαρρώστησε
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρίεταιβρίσκεται
έψ̌εςάναψες
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
λύεταιλιώνει
λύουντανλιώνουν
ταπιέτ’συνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου tabiat/ṭabīʿat
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr