Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κανείται ντ’ ετυράνντσες με

Ασμάτων Ποντίων ΑπάνθισμαΑσμάτων Ποντίων Απάνθισμα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Πορφυρίδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Εγάπην ρούσικον κλειδίν
και φράγκικον καμπάναν
Εύρηκον έναν μαχανάν
[Ψ̌η μ’] κι έλα ας μένομε εντάμαν

Κανείται ντ’ ετυρά̤νντσες με,
νε σ̌κύλ’ καταραμένον
Έναν πουρνόν σην αύλι͜α σου
[Ψ̌η μ’] θα ευρήκ’ς με αποθαμένον

Σα ψηλασέας λάσκουμαι,
σα χαμελά γυρίζω
Και συ τον τόπον ντο πατείς
την πόδα σ’ εγνωρίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθαμένονπεθαμένος/ο
αύλι͜ααυλή
εντάμανμαζί
ετυρά̤νντσεςτυράννησες, ταλαιπώρησες
εύρηκονβρες (προστ.)
ευρήκ’ςβρίσκεις
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
μαχανάνδικαιολογία, άλλοθιbahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
πόδαίχνος, πατημασιά, βήμα
πουρνόνπρωί, πρωινό, επαύριον
χαμελάχαμηλά
ψ̌ηψυχή
ψηλασέαςορεινά μέρη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr