Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο γαμπρόν

Άμον ταραήλτςΆμον ταραήλτς

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης, Μάνος Αχαλινοτόπουλος


Σ’ εμέτερον το χωρίον
εποίκαμ’ έναν γαμπρόν
Να ελέπ’ τη νισ̌αλού -ν- ατ’
πάντα πάει σον πεθερόν

Γραία, εποίκαμε γαμπρόν
σπάξον έναν πετεινόν
Φούστουρον και μακαρίνα
φάισον, γραία, τον γαμπρόν

Η γραία παρακαλεί
η κοσσάρα να ωβάζ’
να ευτάει το φούστουρον
το γαμπρόν για να χορτάζ’

Κοσσαρόπα, πιλιτσ̌όπα
η πεθερά έναν - έναν σπάζ’
Φούστουρον και μακαρίνα
τον γαμπρόν για να χορτάζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γραίαγριά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμέτερονδικός/ή/ό μου
εποίκαμ’κάναμε, φτιάξαμεποιέω-ῶ
εποίκαμεκάναμε, φτιάξαμεποιέω-ῶ
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
κοσσάρακότα
κοσσαρόπακοτούλες
μακαρίναείδος ζυμαρικούmakarna<maccherone
νισ̌αλούαρραβωνιαστικιά, σημαδεμένηnişanlı
πιλιτσ̌όπακλωσσοπουλάκια, νεοσσοίpiliç
σπάζ’σφάζω/ει
σπάξονσφάξε (προστ.)
φάισοντάισε (προστ.)
φούστουρονείδος ποντιακής ομελέτας
ωβάζ’κάνει αβγό

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr