Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ομάλιν

Άμον ταραήλτςΆμον ταραήλτς

Στιχουργοί: Νίκος Ζουρνατζίδης

Συνθέτες: Λάζος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Έκατσα σο λιθάριν,
έσυρα το σην ποτήν
ν’ ανασπάλλω τα τέρτι͜α μ’
ντ’ εσερεύτανε σην ψ̌η μ’

Κούμπαρε, τη λάμπα άψον α’
κι ήντι͜αν λέγω σε γράψον α’
Ας το ’φκάλι μ’ κι έξ’ ντ’ εδήβαν
σο Δεσπότ’ αγνάεψον α’

Το κουρσούμιν ντ’ έσυρα
εντώκεν το ελάφιν
Νε κουτσ̌ή, -ν- αδά έλα
ας τ’ επαίρω μουράτιν

Σο παρχάριν, παρχάριν
επίασεν χορτάριν
Ας τ’ έρχουμαι σ’ οσπίτι σ’
έβγα απάν’ σο θυρίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αγνάεψονγνωστοποίησε, εξιστόρησε (προστ.)anlatmak
αδάεδώ
ανασπάλλωξεχνώ
απάν’πάνω
άψονάναψε (προστ.)
γράψονγράψε
έβγαβγες (προστ.)
εδήβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν
εντώκενχτύπησε
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
έρχουμαιέρχομαι
εσερεύτανεμαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θυρίνπόρτα
κουρσούμινσφαίρα, σκάγιkurşun
κουτσ̌ήκόρη
μουράτινεπιθυμία, πόθος
παρχάρινορεινός τόπος θερινής βοσκής
ποτήνπιοτί
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
’φκάλι(εφκάλι) κεφάλι (ιδιωμ. αναγραμμ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr