Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τίγκιλ-τίγκιλ τα γολγόνι͜α

Άμον ταραήλτςΆμον ταραήλτς

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Λάζος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ιωαννίδης, Λάζος Ιωαννίδης, Μάνος Αχαλινοτόπουλος, Πέλα Νικολαΐδη


Τίγκιλ-τίγκιλ τα γολγόνι͜α
κρούει τ’ αλογόπο μου
Παίρ’ τη στράταν τ’ εξερμένον
ντο πάει για τ’ αρνόπο μου

Κρύφκουμαι, ’κ’ ελέπ’νε με
τ’ όνεμα μ’ αηδόνιν έν’
Η λαλία μ’ έν’ γλυκύν,
η καρδι͜ά μ’ καρβώνιν έν’

Έλα, πουλί μ’, λέγω σε,
ρίζα μ’, ποδεδίζω σε
Θ’ έχω σε απέσ’ σα τσ̌ιτσ̌έκια,
θα χαρεντερίζω σε

Έμορφα είν’ τα κορτσόπα
ντ’ έχ̌’ τ’ εμόν η πεθερά
Άμον άνοιξης τσ̌ιτσ̌έκια
ντο κρατούν σα κλαδόπα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλογόποαλογάκι
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γλυκύνγλυκιά/ό
γολγόνι͜ακουδούνια
είν’είναι (για πληθ.)
ελέπ’νεβλέπουνε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εξερμένονγνωστό, γνώριμο
έχ̌’έχει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρβώνινκάρβουνο
κλαδόπακλαδάκια
κορτσόπακοριτσάκια
κρούειχτυπάει
κρύφκουμαικρύβομαι
λαλίαλαλιά, φωνή
όνεμαόνομα
παίρ’παίρνω/ει
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδια çiçek
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr