Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Να τραγωδώ ’κ’ επορώ

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Να τραγωδώ ’κ’ επορώ
εκόπεν η λαλία μ’
Κρούγ’νε σο νου μ’ τ’ ομμάτι͜α σ’
και σ̌κίζ’νε την καρδία μ’
Όι! Να βάι εμέν!

Όντες εκαλάτσ̌ευες
’θάρρ’να με την λαλία σ’
οι αγγέλ’ εσκάλωναν
έλεγαν τραγωδίας
Όι! Να βάι εμέν!

Όντες ψ̌η μ’ εγέλανες
ουρανόν ανοίουτον
Σον παράδεισον απέσ’
το ψ̌όπο μ’ ευρίουτον
Όι! Να βάι εμέν!

Ατώρα εφέκες με
το καρδόπο μ’ έρημον
Αραεύω γιατρικόν
τη γερὰ μ’ ντο θα λαρών’
Όι! Να βάι εμέν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
ανοίουτονάνοιγε, ανοιγόταν
απέσ’μέσα
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ατώρατώρα
γερὰπληγή, τραύμα yara
εγέλανεςγελούσες
εκόπενκόπηκε
επορώμπορώ
εσκάλωνανξεκινούσαν, αρχινούσαν
ευρίουτονβρισκόταν
εφέκεςάφησες
’θάρρ’να(εθάρρ’να) θαρρούσα, πίστευα, νόμιζα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κρούγ’νεχτυπούνε
λαλίαλαλιά, φωνή
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδώτραγουδάω
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1650 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr