Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Να τραγωδώ ’κ’ επορώ

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Να τραγωδώ ’κ’ επορώ
εκόπεν η λαλία μ’
Κρούγ’νε σο νου μ’ τ’ ομμάτι͜α σ’
και σ̌κίζ’νε την καρδία μ’
Όι! Να βάι εμέν!

Όντες εκαλάτσ̌ευες
’θάρρ’να με την λαλία σ’
οι αγγέλ’ εσκάλωναν
έλεγαν τραγωδίας
Όι! Να βάι εμέν!

Όντες ψ̌η μ’ εγέλανες
ουρανόν ανοίουτον
Σον παράδεισον απέσ’
το ψ̌όπο μ’ ευρίουτον
Όι! Να βάι εμέν!

Ατώρα εφέκες με
το καρδόπο μ’ έρημον
Αραεύω γιατρικόν
τη γερὰ μ’ ντο θα λαρών’
Όι! Να βάι εμέν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
ανοίουτονάνοιγε, ανοιγόταν
απέσ’μέσα
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
ατώρατώρα
γερὰπληγή, τραύμαyara
εγέλανεςγελούσες
εκόπενκόπηκε
επορώμπορώ
εσκάλωνανξεκινούσαν, αρχινούσαν
ευρίουτονβρισκόταν
εφέκεςάφησες
’θάρρ’να(εθάρρ’να) πίστευα, νόμιζα
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κρούγ’νεχτυπούνε
λαλίαλαλιά, φωνή
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδώτραγουδάω
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr