Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα δάκρυ͜α μ’ νεροστάλαγμαν

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Θόδωρος Κοτίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Αδά αστράφτ’, ψ̌η μ’, και βροντά,
ακεί σύρ’ γιουλντουρούμι͜α [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Τα δάκρυ͜α μ’ νεροστάλαγμαν
σέρεψον σα κουκούμι͜α [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Αδά επάτεσεν βρεχ̌ήν,
ακεί ευτάει τα χ̌ι͜όνι͜α [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Έλα σουμά μ’ αλήγορα
μη τρώγ’νε με τα πόνι͜α [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Σην καμονήν είσαι σερίν,
σον ήλον η εβόρα [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Έλα να ποδεδίζω σε,
περιγελά με η χώρα [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Άμον ντο έρ’ται και βραδύν’
το άστρο μ’ ση σκοτία [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Έλα σην ψ̌η μ’ για να μερών’
ν’ ανθίζ’νε τα γιαζία [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
αλήγοραγρήγορα
άμονσαν, όπως, καθώς
ανθίζ’νεανθίζουν
βραδύν’βραδιάζει
βρεχ̌ήνβροχή
γιαζίαπεδιάδες, εξοχή, ύπαιθροςyazı
γιουλντουρούμι͜ακεραυνοίyıldırım
εβόρασκιά, δροσερό μέρος
επάτεσενπάτησε
έρ’ταιέρχεται
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
καμονήνκαημός, καημό (αιτ)
κουκούμι͜αχάλκινες στάμνες για θέρμανση νερού, βραστήρεςcucuma/κουκκούμιον
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πόνι͜απόνοι
σέρεψονμάζεψε, συγκέντρωσε (προστ.)σωρεύω
σερίνδροσιά, δροσερό μέρος υπό σκιάserin
σκοτίασκοτάδι
σουμάκοντά
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τρώγ’νετρώνε
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr