Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα δάκρυ͜α μ’ νεροστάλαγμαν

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Θόδωρος Κοτίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Αδά αστράφτ’, ψ̌η μ’, και βροντά,
ακεί σύρ’ γιουλντουρούμι͜α [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Τα δάκρυ͜α μ’ νεροστάλαγμαν
σέρεψον σα κουκούμι͜α [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Αδά επάτεσεν βρεχ̌ήν,
ακεί ευτάει τα χ̌ι͜όνι͜α [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Έλα σουμά μ’ αλήγορα
μη τρώγ’νε με τα πόνι͜α [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Σην καμονήν είσαι σερίν,
σον ήλον η εβόρα [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Έλα να ποδεδίζω σε,
περιγελά με η χώρα [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Άμον ντο έρ’ται και βραδύν’
το άστρο μ’ ση σκοτία [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Έλα σην ψ̌η μ’ για να μερών’
ν’ ανθίζ’νε τα γιαζία [Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ακείεκεί
αλήγοραγρήγορα
άμονσαν, όπως, καθώς
ανθίζ’νεανθίζουν
αστράφτ’αστράφτει
βραδύν’βραδιάζει
βρεχ̌ήνβροχή
γιαζίαπεδιάδες, εξοχή, ύπαιθρος yazı
γιουλντουρούμι͜ακεραυνοί yıldırım
εβόρασκιά, δροσερό μέρος
επάτεσενπάτησε
έρ’ταιέρχεται
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
καμονήνκαημός, καημό (αιτ)
κουκούμι͜αχάλκινες στάμνες για θέρμανση νερού, βραστήρες cucuma/κουκκούμιον
μερών’μερώνει, ξημερώνει
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πόνι͜απόνοι
σέρεψονμάζεψε, συγκέντρωσε (προστ.) σωρεύω
σερίνδροσιά, δροσερό μέρος υπό σκιά serin
σκοτίασκοτάδι
σουμάκοντά
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τρώγ’νετρώνε
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13749
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr