Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάμα επέρα και ρεβόλ’

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Θωμάς Μπαΐραχτάρης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Οσήμερον εγνέφ’σα [όι, όι]
απάν’ σην ανατολήν [όι, όι]
’πλύστα, ’φόρτσα, ενέλλαξα, [όι, όι]
εποίκα και την ευχ̌ή μ’ [ν’ αηλί εμέν]

Την ὼρα, τ’ εγκόλπιο μ’, [όι, όι]
τη κάλης ι-μ’ το ζινίχ̌ [όι, όι]
Τα φυσ̌έκια, το κιοστέκ’ [όι, όι]
’φόρτσα απάν’ σο καμίσ’ [ν’ αηλί εμέν]

Κάμα επέρα και ρεβόλ’, [όι, όι]
το τουφέκ’ απάν’ σ’ ωμί μ’ [όι, όι]
Τ’ άλογο μ’ ’καβάλκεψα [όι, όι]
το μαύρον, το εγερλίν [ν’ αηλί εμέν]

Σο ραχ̌ίν ευρέθα αμάν [όι, όι]
τ’ εμετέρ’ που πολεμούν [όι, όι]
Κι ας σην Τόγιαν [ντ’] έρχουμαι [όι, όι]
τα θερία θα εγροικούν [ν’ αηλί εμέν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
εγερλίνσελωμένοeyerli
εγκόλπιοφυλαχτό που κρεμιέται στο λαιμό και φτάνει περίπου στο μέσο του στήθους
εγνέφ’σαξύπνησα
εγροικούνκαταλαβαίνουν
εμετέρ’δικοί μου/μας
επέραπήρα
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
έρχουμαιέρχομαι
ευρέθαβρέθηκα
θερίαθεριά, θηρία
’καβάλκεψα(εκαβάλκεψα) καβάλησα
καμίσ’πουκάμισοκαμίσιον<camisia=λινό ρούχο
κιοστέκ’αλυσίδα που είναι προσαρτημένη στο τέλος ενός ρολογιούköstek/kūstak (Nişanyan)
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
ρεβόλ’περίστροφοrevolver
φυσ̌έκιαφυσίγγιαfişek/fişeng/φῦσιγξ
ὼραρολόι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr