Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο κόσμον ’παρλάεψεν

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Θωμάς Μπαΐραχτάρης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Ο κόσμον ’παρλάεψεν
εφάνθεν τ’ εμόν τ’ αρνίν
Το λαήν’ ατ’ς ’γόμωσε
ας σ’ ουρανού το κρενίν

Με στρουθίκας γόσ̌εψεν
το χρυσόν ατ’ς το φαϊτόν
Την κατηφορίαν σ̌κίζ’
σο γιάνι μ’ για να σουμών’

Θαλασσέα εφύσεσεν
σο γιαλάκρ’ εδέβεν πλάν
Αμὰν εσκουντούλτσανε
θύμπιρον, ανούγ’, ρεχάν

Σ’ ήλι͜ονος εκόνεψεν
σο παλάτ’ το πλουμιστόν
Φως ελούστεν και -ν- αμάν
’πέταξεν σο γιάν’ τ’ εμόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάςhemen/hemān
γιάν’πλάι, πλευράyan
γιάνιπλάι, πλευρόyan
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
εκόνεψενεγκαταστάθηκε, φώλιασε, προσγειώθηκεkonmak
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εσκουντούλτσανεευωδίασαν
εφάνθενφάνηκε, εμφανίστηκε
εφύσεσενφύσηξε
θύμπιρονθυμάριθύμβρη<θύμβρα
κρενίνξύλινος οχετός ύδατος, βρύση, κρήνη
λαήν’λαήνι, πήλινο δοχείο για υγρά και κυρίως για νερό
’παρλάεψεν(επαρλάεψεν) έλαμψε, λαμποκόπησεparlamak
πλάνπλάι, πλαϊνό/ παρακείμενο μέρος, παραπέρα
σ̌κίζ’σκίζω/ει
σουμών’σιμώνει, πλησιάζει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr