Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα με τ’ εμένα

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Έρθα, πουλί μ’, σ’ οσπιτόπο σ’,
έρθα ση γειτονία σ’
Κι εσύ πουθέν ’κι φαίνεσαι
τρώει με αροθυμία σ’

Έλα, έλα μετ’ εμένα,
να λελεύω εγώ εσένα
Τέρεν σ’ ομμάτι͜α μ’ τα δάκρυ͜α
πώς τρέχ’νε για τ’ εσένα

Ανάθεμα σε, νε σεβντά
ξάι ’κι τερείς το χάλι μ’
’Κι λες «αούτος καίεται»
τ’ αρνί μ’ να φέρτς σο γιάνι μ’

Έλα, έλα μετ’ εμένα,
να λελεύω εγώ εσένα
Τέρεν σ’ ομμάτι͜α μ’ τα δάκρυ͜α
πώς τρέχ’νε για τ’ εσένα

Μαχ̌αίρ’ έπαρ’ σο χ̌ερόπο σ’
διπλόν κι ακονεμένον
Και κάρφα το σο καρδόπο μ’
το καριπλανεμένον

Έλα, έλα μετ’ εμένα,
να λελεύω εγώ εσένα
Τέρεν σ’ ομμάτι͜α μ’ τα δάκρυ͜α
πώς τρέχ’νε για τ’ εσένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακονεμένονακονισμένο/η
αροθυμίανοσταλγία
γιάνιπλάι, πλευρόyan
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρθαήρθα
καρδόποκαρδούλα
καριπλανεμένονξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμποροςgarip/ġarīb
κάρφακάρφωσε (προστ.)
’κιδενουκί<οὐχί
λελεύωχαίρομαι
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
πουθένπουθενά
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
τερείςκοιτάς
τέρενκοίταξε (προστ.)
τρέχ’νετρέχουν
φέρτςφέρεις, φέρνεις
χ̌ερόποχεράκι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr