Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παρχαρόπουλον

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Θόδωρος Κοτίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Παρχαρόπουλον έμ’νε
έμπρ’ ημέρα σ’ όρωμα μ’
Σα τσ̌αΐρι͜α, σ’ ορμία
’λάσ̌κιζα τα πρόγατα μ’

Το γαβάλι μ’ ’τραγώδ’νεν
κι έλεγεν το όνεμα σ’
Ν’ αφουκρούσαι και λαρώντς,
ψ̌η μ’, το καρδοπόνεμα σ’

Έρθες και -ν- ας σο κεπί σ’,
έγκες άνθι͜α πλουμιστά
Ερρούξες σην εγκάλια μ’,
είπες με τα μυστικά σ’

Εκόνεψες να δί’ς με
έναν φίλεμαν γλυκύν
Εγνέφ’σα αρ’ με το μέλ’
ας σα χ̌είλι͜α σ’ ντο υλίζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνθι͜αάνθη
αφουκρούσαιαφουγκράζεσαι
γαβάλιφλογέραkaval/ḳawwāl
γλυκύνγλυκιά/ό
δί’ςδίνεις
εγκάλιααγκαλιά
έγκεςέφερες
εγνέφ’σαξύπνησα
εκόνεψεςεγκαταστάθηκες, φώλιασες, προσγειώθηκεςkonmak
έμ’νεήμουν
έμπρ’(έμπρου) εμπρός, μπροστά
έρθεςήρθες
ερρούξεςέπεσες
καρδοπόνεμαπόνος της καρδιάς
κεπίκήπο
λαρώντςγιατρεύεις, θεραπεύεις
’λάσ̌κιζα(ελάσ̌κιζα) τριγύριζα, περιέφερα κπἀλάομαι/ηλάσκω
μέλ’μέλι
όνεμαόνομα
ορμίαρυάκια, ρεματιές
όρωμαόνειρο
πρόγαταπρόβατα
’τραγώδ’νεν(ετραγώδ’νεν) τραγουδούσε
τσ̌αΐρι͜αλιβάδιαçayır
υλίζ’καταστάζει
φίλεμανφιλί
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr