Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη σεβντάς τα μεσάλι͜α

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Αγγελική Παμπουκίδου, Θόδωρος Κοτίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Άνοιξην και καλοκαίριν
έγκες απέσ’ σο καρδόπο μ’
Μεθώ ας σην ευωδία σ’,
ζελευτόν μανουσ̌ακόπο μ’

Κοιμούμαι, εγνεφώ και σ’κούμαι,
ας ση σεβντά σ’ ’κι λαρούμαι
Τραγωδώ, τρώγω και πίνω,
τη σεβντά σ’ εγώ ’κι αφήνω

Σι͜αριλαεύ’ς το καρδόπο μ’
όντες έχω σε σο γιάνι μ’
Χάται ας σο ψ̌όπο μ’, γιάβρι μ’,
κάθαν βρούλαν και νισ̌άνιν

Κοιμούμαι, εγνεφώ και σ’κούμαι,
ας ση σεβντά σ’ ’κι λαρούμαι
Τραγωδώ, τρώγω και πίνω,
τη σεβντά σ’ εγώ ’κι αφήνω

Έλα, τ’ εμόν το χ̌ι͜ονάρι μ’
γόμωσον και την εγκάλι͜α μ’
Να κοιμάσαι, τρυγονόπο μ’,
με τη σεβντάς τα μεσάλι͜α

Κοιμούμαι, εγνεφώ και σ’κούμαι,
ας ση σεβντά σ’ ’κι λαρούμαι
Τραγωδώ, τρώγω και πίνω,
τη σεβντά σ’ εγώ ’κι αφήνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
βρούλανφλόγαbrûler
γιάβριμωρό, μικρό, παιδίyavru
γιάνιπλάι, πλευρόyan
γόμωσονγέμισε (προστ.)
εγκάλι͜ααγκαλιά
έγκεςέφερες
εγνεφώξυπνώ
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
ζελευτόνζηλευτό, αξιοζήλευτο
κάθανκάθε
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λαρούμαιγιατρεύομαι, θεραπεύομαι
μανουσ̌ακόπομικρός μενεξές/βιολέταմանուշակ (manušak)<manafšak
νισ̌άνινσημάδι, στόχος, αρραβώναςnişan/nişān
όντεςόταν
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
σι͜αριλαεύ’ςδροσίζεις, αναζωογονείςserinlemek
σ’κούμαισηκώνομαι
τραγωδώτραγουδάω
τρυγονόπομικρό τρυγόνι
χάταιχάνεται
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr