Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ Απρίλ’ ζογρόν κλαδόπον

Ας σ’ ουρανού το κρενίνΑς σ’ ουρανού το κρενίν

Στιχουργοί: Αγγελική Παμπουκίδου

Συνθέτες: Θωμάς Μπαΐραχτάρης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμλίδης, Θόδωρος Κοτίδης


Ζωήν εδέκες ση ζωή μ’,
πλουμιστόν τσ̌ιτσ̌ι͜ακόπο μ’
Τη καρδι͜άς ι-μ’ το καρδόπον,
τ’ Απρίλ’ ζογρόν κλαδόπον

Ας σο χ̌ι͜όν’ τη Καλανταρί’
κι άλλ’ άσπρα έ͜εις χ̌ερόπα
Κι από σαράντα μήλα απάν’
κόκκινα έ͜εις μαγ’λόπα

Παρλαεύ’νε τ’ ομματόπα σ’
Τρυγομηνά βοτρύδι͜α
Απέσ’ τερώ και δάκ’νε με
τ’ εγάπ’ς τα εσ̌κεπίδι͜α

Ας σα κεράσι͜α τα γλυκά
κι άλλ’ έμνοστα έ͜εις χ̌είλι͜α
Ανοί͜εις ατα, υλίζ’ το μέλ’,
χάνω τ’ εμά τ’ ακίλια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλιαμυαλά, λογικήakıl/ʿaḳl
ανοί͜ειςανοίγεις
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατααυτά
βοτρύδι͜ατσαμπιά
δάκ’νεδαγκώνουν
έ͜ειςέχεις
εγάπ’ςαγάπης
εδέκεςέδωσες
εμάδικά μου
έμνοστανόστιμα
εσ̌κεπίδι͜ασφήκες
ζογρόνυγρό, χλωρό
Καλανταρί’Γενάρη (γεν.)
κλαδόπονκλαδάκι, μτφ. απόγονος
μαγ’λόπαμαγουλάκιαmagulum
μέλ’μέλι
ομματόπαματάκια
παρλαεύ’νελάμπουν, λαμποκοπούνparlamak
τερώκοιτώ
ΤρυγομηνάΟκτώβριο
υλίζ’καταστάζει
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr