Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το καλαθόπο σου

’Σ σην πλατείαν χορεύ’νε’Σ σην πλατείαν χορεύ’νε

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Έπαρ’ το καλαθόπο σου
ας πάμε σα διφόρι͜α
Όλ’ ας πάγ’νε με τοι συντρόφ’ς,
εμείς οι δύ’ πα χώρι͜α

Έσυρεν και -ν- εσέγκε με
με το ζόρ’ σο καλύβ’ν ατ’ς
’Κ’ επόρεσα να χαλάνω
τ’ άπιστον το χατίρ’ν ατ’ς

Σα μὲσα σ’ να τυλίουμαι,
σην τσάμι͜α σ’ να γριβώνω
Έναν ψ̌ην χρωστώ τον Θεόν,
παίρει͜ ατο και γλυτώνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατ’ςαυτής, της
γριβώνωπροσκολλώμαι
έπαρ’πάρε (προστ.)
επόρεσαμπόρεσα
εσέγκεέβαλε
έσυρενέσυρε, τράβηξε, έριξε
ζόρ’ζόρι zor/zūr
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μὲσα(τα) η μέση
όλ’όλοι/α
παπάλι, επίσης, ακόμα
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
συντρόφ’ςσυντρόφους
τοιτους/τις
τσάμι͜απλεξούδα
τυλίουμαιτυλίγομαι
χαλάνωχαλάω, καταστρέφω
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
χώρι͜αχωριστά
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr