Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Και ντ’ έπαθες μικρόν αρνί μ’

’Σ σην πλατείαν χορεύ’νε’Σ σην πλατείαν χορεύ’νε

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Σοφιανίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Στάθης Παρχαρίδης


Τα στράτας ντ’ επορπάτ’ναμε,
όλια ’κόπαν γιαρόπα
[Αχ!] Θα λάσκουμαι και χτίζ’ ατα,
αρνί μ’, καλντουρουμόπα

Και ντ’ έπαθες αρνόπο μου
και κορδυλλιάεις τ’ οφρύδι σ’;
Εγώ πασ̌κείμ’ ντ’ εσκότωσα
τη μάνα σ’ γιά τον κύρη σ’;

Τ’ εμόν η ψ̌η κι ο θάνατον,
αρνί μ’, σ’ εσά τα χ̌έρι͜α
[Αχ!] Αν θέλτς με τ’ αγγέλτς έπαρ’ το,
αν θέλτς με τα μαχ̌αίρι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλτςαγγέλους
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατααυτά
γιάείτε, ή ya/yā
γιαρόπαρωγμές, σχίσματα, γκρεμοί yar
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
εσάδικά σου/σας
θάνατονθάνατος
θέλτςθέλεις
καλντουρουμόπαλιθόστρωτα δρομάκια kaldırım
’κόπαν(εκόπαν) κόπηκαν
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
όλιαόλα
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr