Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Επέρανε τ’ οσπίτι͜α τουν

’Σ σην πλατείαν χορεύ’νε

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης


Θα αρχινώ να τραγωδώ
Πορτοραζί’ καϊτέδες
Ατά όντες ακούγ’ν’ ατα,
κλαίγ’νε τα κεμεντζ̌έδες

Επέρανε τ’ οσπίτι͜α τουν,
τον Πόντον, την πατρίδαν
και -ν- έρθανε σο Πορτοράζ
μ’ έναν τρανόν ελπίδαν

Πως κάποτε σα μέρι͜α τουν
πάλι οπίσ’ θα κλώσκουν
να ελέπ’νε τα χωρία τουν,
τα πρόβατα ντο βόσκουν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακούγ’ν’ακούνε
ατάαυτά
ατααυτά
βόσκουνβοσκάνε
ελέπ’νεβλέπουνε
επέρανεπήραν
έρθανεήρθαν
καϊτέδεςμελωδίες, μουσικές συνθέσεις, μουσικοί σκοποί kayde
κεμεντζ̌έδεςλύρες kemençe/kemānçe
κλαίγ’νεκλαίνε
κλώσκουνγυρίζουν, επιστρέφουν
μέρι͜αμέρη
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
τουντους
τραγωδώτραγουδάω
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr