Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άπιστον

Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’

Στιχουργοί: Θανάσης Στυλίδης

Συνθέτες: Θανάσης Στυλίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θανάσης Στυλίδης


[Και -ν-] Ανάθεμα σε -ν-, άπιστον,
πάντα παίζ’νε τ’ ομμάτι͜α σ’
[Εχ!] Εσέγκες με τον άχαρον
[Μικρόν αρνί μ’, ασ’χώρετον]
ση χαμονής τα στράτας

[Και] Πουλόπο μ’, τ’ ομματόπα σου,
πού τερούν και γελούνε;
[Εχ!] Αλλού, πέ’ ατα, μη τερούν
[Μικρόν αρνί μ’, ασ’χώρετον]
και άλλον μ’ αγαπούνε

[Και -ν-] Εμέν κανείς ’κ’ επίκεψεν
κι η σεβντά σ’ θα νικά με
[Εχ!] Ο Χάρον πώς θα παίρ’ την ψ̌η μ’;
[Μικρόν αρνί μ’, ασ’χώρετον]
Η γη γαπούλ’ ’κ’ ευτάει με¹
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ασ’χώρετονασυγχώρητο
ατααυτά
γαπούλ’υποδοχή, αποδοχή kabul/ḳabūl
επίκεψενυπέταξε
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
παίρ’παίρνω/ει
πέ’πες (προστ.)
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τερούνκοιτούν
χαμονήςχαμού
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
Διασκευή παραδοσιακής μελωδίας
¹ «γαπούλ’ (ή καπούλ’) ’κ’ ευτάει με»: δεν με δέχεται, δεν με υποδέχεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr