Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποίος έν’ τσ’ εγάπ’ς ο Θεόν

Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’

Στιχουργοί: Σάββας Τσενεκίδης

Συνθέτες: Θανάσης Στυλίδης

Καλλιτέχνες: Θανάσης Στυλίδης, Πόλυς Εφραιμίδης


Ποίος έν’ τσ’ εγάπ’ς ο Θεόν
εμέν πα για να τσ̌ίζ’ με -ν;
Έναν χαπέρ’ ας σο γιαβρί μ’
να φέρ’ χαρεντερίζ’ με -ν

Έναν ομούτ’ επέμ’νε με
και ση ζωήν κρατεί με -ν
Με τ’ ομματί’ σ’ το τέρεμαν
ολίγον να χουλείμαι

’Κ’ επορώ να ’πεβγάλω σε
τ’ εσόν εγάπ’ οξι͜άζ’ με
Και σην θωρέα σ’ τ’ ομμάτι͜α μ’
’κ’ επορούν να βαστάζ’νε

Τα εμπροκάρδι͜α σ’ άνοιξον
ολιγόπον ας μένω
Να παίρ’ σεβντι͜άς λαρωμονήν
η ψ̌η μ’ το πονεμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
βαστάζ’νεβαστούνε, αντέχουν, κρατούν
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εγάπ’αγάπη
εγάπ’ςαγάπης
εμπροκάρδι͜ατα στήθη, το μέρος έμπροσθεν της καρδιάς
έν’είναι
επέμ’νεαπόμεινε
επορούνμπορούν
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
θωρέαθωριά, όψη
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
λαρωμονήνγιατρειά, θεραπεία
ολιγόπονλιγουλάκι
ομματί’ματιού
ομμάτι͜αμάτια
ομούτ’ελπίδα umut
οξι͜άζ’είναι ισάξιο, αξίζει όσο, ξεπερνάει σε αξία
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’παίρνω/ει
’πεβγάλω(επεβγάλω) ξεπληρώσω, ανταποδώσω
σεβντι͜άςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσ̌ίζ’λυπάμαι/ται, συμπονώ/εί σίζω
φέρ’φέρνω/ει
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber
χαρεντερίζ’χαροποιώ/εί, ψυχαγωγώ/εί
χουλείμαιζεσταίνομαι, θερμαίνομαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr