Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τραωδώ, τραυαγγελίζω

Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’

Στιχουργοί: Σάββας Τσενεκίδης

Καλλιτέχνες: Βασίλης Τοπαλίδης, Θανάσης Στυλίδης, Νικηφόρος Φουλιράς


Ψ̌η μ’, έπαρ’ με σην εγκάλι͜α σ’
και -ν- άντζ̌ακ θα εγροικάς
Όλι͜α -ν- απέσ’ σην καρδία μ’
είν’ ατά ντο ψαλαφάς

Τραγωδώ, τραυαγγελίζω,
πώς θα γουρταρεύκουμαι;
Εσ̌ασ̌ίρεψα ο μαύρον
κι όλον τολανεύκουμαι

Τη ζωής ι-μ’ τα πελιάδες
μίαν ’κ’ εφοέθα τα
Τη καρδίας ι-μ’ τα πόνι͜α
απ’ εσέν εχτέθα τα

Τραγωδώ, τραυαγγελίζω,
πώς θα γουρταρεύκουμαι;
Εσ̌ασ̌ίρεψα ο μαύρον
κι όλον τολανεύκουμαι

Δύο ολήμαυρα ομμάτι͜α
’ποίκανε με μουατσ̌ίρ’
Για τη σεβντά σ’, τρυγονόπο μ’,
η ψ̌η μ’ άλλο ντό θα σύρ’;

Τραγωδώ, τραυαγγελίζω,
πώς θα γουρταρεύκουμαι;
Εσ̌ασ̌ίρεψα ο μαύρον
κι όλον τολανεύκουμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άντζ̌ακμόλις που, μετά βίας, τότε μόνο ancak
απέσ’μέσα
ατάαυτά
γουρταρεύκουμαιγλυτώνω, διασώζομαι kurtarmak
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγροικάςκαταλαβαίνεις
είν’είναι (για πληθ.)
έπαρ’πάρε (προστ.)
εσ̌ασ̌ίρεψασάστισα, τα έχασα şaşırmak
εφοέθαφοβήθηκα
εχτέθααπόκτησα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
μίανμια φορά
μουατσ̌ίρ’(αιτ. εν.) πρόσφυγα, μετανάστη, (πληθ.) πρόσφυγες, μετανάστες muhacir/muhācir
ολήμαυραολόμαυρα
ομμάτι͜αμάτια
πελιάδεςβάσανα, σκοτούρες bela
’ποίκανε(εποίκανε) έκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
πόνι͜απόνοι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τολανεύκουμαικόβω βόλτες, περιφέρομαι dolanmak
τραγωδώτραγουδάω
τραυαγγελίζωκάνω τραυάγγελο (τετραυάγγελον), προσευχή με κείμενο περιέχων εδάφια από τα ευαγγέλια των τεσσάρων ευαγγελιστών που διαβαζόταν για ιαματικούς λόγους τετρ(α)- + ευαγγέλιον
τρυγονόπομικρό τρυγόνι
ψαλαφάςζητάς, αιτείσαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr