Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μέλι μ’

Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θανάσης Στυλίδης, Κώστας Καλούσης


Εγέννεσεν και το-
Εγέννεσεν και το χτήνον
κι εποίκεν αγελάδι
κι εποίκεν αγελάδι,
αγελάδι, αγελάδι
Σα μαγαρίτσ̌ι͜α έφαγα
φούστουρον με τ’ ελάδι

Η Μέλη μ’, η Μέλη μ’
Η Μέλη μου κοιμάται
και σο βαθύν τον ύπνον ατ’ς
εμένανε θυμάται

Εγέννεσεν και το-
Εγέννεσεν και το χτήνον
κι εποίκεν πεντικόν -ι
κι εποίκεν πεντικόν -ι
πεντικόν -ι, πεντικόν -ι
Ατό ξαν ’κ’ είχ̌εν καπαέτ’,
έφταιεν το γαρκόν -ι

Ε! μέλι μ’, ε! μέλι μ’,
Ε! μέλι μ’, ε! σ̌εκέρι μ’
Απόψ’ είδα σε σ’ όρωμα μ’
εκείσ’νε͜ απάν’ σο χ̌έρι μ’

♫

Ση παρχαρί’ τα λαγκάδι͜α
αγραίιδι͜α ηλι͜άσκουν
Τα έμορφα τα κορτσόπα
απ’ εμέν ντό χολι͜άσκουν;

Ση παρχαρί’ τα λαγκάδι͜α
αγραίιδι͜α λαγγεύ’νε
Τα έμορφα τα κορτσόπα
εμέν ’κι γιανασ̌εύ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατ’ςαυτής, της
γαρκόναρσενικό μοσχάρι
γιανασ̌εύ’νεπλησιάζουν, πλευρίζουν yanaşmak
εγέννεσενγέννησε
εκείσ’νεκειτόσουν, ξάπλωνες
έμορφαόμορφα
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
έφταιενέφταιγε
ηλι͜άσκουνλιάζονται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καπαέτ’φταίξιμο, σφάλμα, έγκλημα kabahat/ḳabāḥat
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
λαγγεύ’νεπηδούν
μαγαρίτσ̌ι͜αφαγοπότι εξ αφορμής χαρμόσυνου γεγονότος
ξανπάλι, ξανά
όρωμαόνειρο
παρχαρί’παρχαριού
πεντικόνποντικός
σ̌εκέριζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
φούστουρονείδος ποντιακής ομελέτας
χολι͜άσκουνθυμώνουν, αγανακτούν
χτήνοναγελάδα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr