Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Αν εξέρ’να

Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’

Στιχουργοί: Σάββας Τσενεκίδης

Συνθέτες: Θανάσης Στυλίδης

Καλλιτέχνες: Θανάσης Στυλίδης, Σοφία Παπάζογλου


Αν εξέρ’να, μικρόν αρνί μ’,
ντο αγαπάς με ολίγον
σην χαμονήν θα εστείλνα το
όλιον τ’ εμόν τον βίον

Πώς να ευρήκω το μιγκίν
να φέρω σε σο γιάνι μ’;
Μανάχον με το νούνιγμαν
φαρφαταρά̤ τ’ απάν’ ι-μ’

Τάμαν εποίκα σον Θεόν
τ’ ομμάτι͜α σ’ να επορούνε
πάντα να στέκ’νε αδά̤κρωτα
κι εμένα να τερούνε

Ποίσο(ν) με ισ̌μάρι͜α τη εγάπ’ς
γλυκέα ν’ αχπαρά͜εις με
κι αναπαυτέρ’ τ’ εγκαλιόπο σ’,
πουλί μ’, ν’ απονεγκά͜εις με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδά̤κρωταχωρίς δάκρυα
αναπαυτέρ’τόπος ξεκούρασης
απάν’πάνω
απονεγκά͜ειςξεκουράζεις
αχπαρά͜ειςτρομάζεις κπ, ξαφνιάζεις
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εγάπ’ςαγάπης
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εξέρ’ναήξερα, γνώριζα
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
επορούνεμπορούν
εστείλναέστελνα
ευρήκωβρίσκω
ισ̌μάρι͜ανεύματα, νοήματα işmar/նշմար
μανάχον(ο) μοναχός, (επίρρ.) μόνο/μοναχά
μιγκίνπιθανός τρόπος, δυνατότητα mümkün/mumkin
νούνιγμανσκέψη
ομμάτι͜αμάτια
ποίσοκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
στέκ’νεστέκουν
τερούνεκοιτούν
φαρφαταρά̤(ηχομ. λέξη) πεταρίζει, θροίζει, σκιρτά μτφ. ταράζεται από συγκίνηση farfara (فرفرة) =ήχος φτερουγίσματος ή θροΐσματος
χαμονήνχαμό, όλεθρο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr