Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεβντά θ’ απιδα̤βαίνω σε

Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’Τη σεβντάς το μαχ̌αίρ’

Στιχουργοί: Χρήστος Κουρτίδης

Συνθέτες: Θανάσης Στυλίδης

Καλλιτέχνες: Βασίλης Τοπαλίδης, Θανάσης Στυλίδης


Σεβντά, θ’ απιδι͜αβαίνω σε
πόνι͜α στοιβά͜εις σα πόνι͜α μ’
Δάκρυ͜α ’κ’ επέμ’ναν σ’ ομμάτι͜α μ’,
γέλος ’κ’ ελέπ’ το στόμα μ’

Καφούραν τ’ αναστέναγμα μ’
εθόλωσαν τα τζ̌άμι͜α
Μετρώ τα τέρτι͜α μ’ σην οκάν
’κι κανείνταν τα τράμι͜α

Τριβόλι͜α και σταυράχαντα
εγομώθαν τ’ αυλία μ’
Έγκαν αχάντι͜α ξυμυτά,
τρυπαίν’νε την καρδία μ’

Ν’ αηλί εμέν ντ’ εγράεψα
τα χ̌έρι͜α μ’ ’κι κρατούνε
Μανάχος σύρω την πελι͜ά μ’
και οι τουσ̌μάν’ γελούνε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ από + διαβαίνω
αυλίααυλές
αχάντι͜ααγκάθια
γέλοςγέλιο, περίγελος
έγκανέφεραν
εγομώθανγέμισαν
εγράεψαπέρασα, υπέφερα uğramak
ελέπ’βλέπει/βλέπω
επέμ’ναναπόμειναν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κανείντανφτάνουν, είναι αρκετά
καφούραναποπνικτική ζέστη καπυρός<καίω + πῦρ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μανάχοςμονάχος, μόνος
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξυμυτάμυτερά, σουβλερά, κωνικά ὀξύς+μύτη
ομμάτι͜αμάτια
πόνι͜απόνοι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σταυράχαντα(επιστ. Prunus spinosa) είδος ακανθώδους θάμνου
στοιβά͜ειςστοιβάζεις
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
τράμι͜αδράμια (μονάδα βάρους, 1 δράμι=1/400 της οκάς) μεσ. ελλ. δράμιον < τουρκ. dirhem < περσ. dirham < αρχ. ελλ. δραχμή (αντιδάνειο)
τρυπαίν’νετρυπάνε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr