Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είνας γραιίτσα έκλαιεν

Καρδόπο μ’ ατεβίρευτονΚαρδόπο μ’ ατεβίρευτον

Στιχουργοί: Θεόφιλος Πουταχίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης


Είνας γραιίτσα έκλαιεν
χωρίς να εβγάλ’ λαλίαν
Ετάραζεν με το τσατσίν
σαχτάρ’ να ευρήκ’ φωτίαν

Έκλαιεν κι εμουρδούλιζεν
τα λόγι͜α τ’ς ταραμένα
Δάκρυ͜α πουθέν ’κ’ εφαίνουσαν
τ’ ομμάτι͜α τ’ς παγωμένα

Έστεσα ωτίν και έκ’σα ατεν,
λόγι͜α από καρδίας
Τραγωδίας ’κι ομοίαζαν!
Άντζ̌ακ μοιρολογίας

Ε! Ουρανέ Παράκλητε,
κατήβα αφκά και κρίσον
Σπόγγ’σον και χάσον ντ’ έχτισες
και άλλον κόσμον χτίσον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άντζ̌ακμόλις που, μετά βίας, τότε μόνοancak
ατεναυτήν
αφκάκάτω
είναςένας/μία
έκλαιενέκλαιγε
έκ’σαάκουσα
εμουρδούλιζενγρύλλιζε υπόκωφα, έλεγε κάτι ασαφώς
έστεσαέστησα
ευρήκ’βρίσκω/ει
εφαίνουσανφαίνονταν
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κατήβακατέβα (προστ.)
’κιδενουκί<οὐχί
κρίσονκρίνε (προστ.)
λαλίανλαλιά, φωνή
μοιρολογίας(ον. πληθ., τα) μοιρολόγια, (γεν. ενικ., τη) μοιρολογιού
ομμάτι͜αμάτια
Παράκλητεπροσωνυμία του Iησού Xριστού και του Aγίου Πνεύματος στην K. Διαθήκηπαράκλητος=συνήγορος
πουθένπουθενά
σαχτάρ’στάχτη
σπόγγ’σονσκούπισε (προστ.)
ταραμένααναμεμιγμένα, ανακατεμένα, μπλεγμένα
τραγωδίαςτραγούδια
τσατσίνξερόκλαδο θάμνου, φρύγανο
χάσονχάσε, διώξε (προστ.)
χτίσονχτίσε, φτιάξε (προστ.)
ωτίναυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr