Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γιαρτίμ ’κ’ ευτάει με το ρακίν

Καρδόπο μ’ ατεβίρευτονΚαρδόπο μ’ ατεβίρευτον

Στιχουργοί: Θεόφιλος Πουταχίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης


Χουσ̌ούρ ευτάγω τη σ̌ισ̌ά̤ν
και το στακάν ντο πίνω
Γιαρτίμ ’κ’ ευτάει με το ρακίν
Πίνω και ’κι μεθύνω!

Κρούγω και κατασ̌κίουμαι,
σκοτούμαι κι αποθάνω
Χαράμ’ ας γίνεται η ζωή μ’
εσέν, πουλί μ’, αν χάνω

Πασ̌τάν εφέκα εγώ εμέν,
ξάι ’κι τερώ το χάλι μ’
’Ποίκα το χώμαν μαξιλάρ’
και τα δέντρα γιοργάνι μ’

Το τσ̌ούλ’ ντ’ εκρέμ’σα σο νερόν
παράκαιρα νουνίζω
Ας ση σεβτι͜άν που ’κ’ έπαθεν
εείνον μακαρίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάνωπεθαίνω
γιαρτίμβοήθεια, υποστήριξη, συμπαράσταση yardım
γιοργάνιπάπλωμα yorgan
εκρέμ’σαγκρέμισα, έριξα κατά γης
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εφέκαάφησα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κατασ̌κίουμαικατασκίζομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούγωχτυπώ
μεθύνωμεθάω
νουνίζωσκέφτομαι
ξάικαθόλου
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώς baştan
’ποίκα(εποίκα) έκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σεβτι͜άνέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
σ̌ισ̌ά̤νμπουκάλι şişe/şīşe
σκοτούμαισκοτώνομαι
στακάνποτήρι стакан
τερώκοιτώ
τσ̌ούλ’λινάτσα, (συνεκδοχικά) φτηνό ή παλιό στρωσίδι, κουρέλι çul/cūl
χαράμ’χαράμι, κάτι που δεν έχει τελικά όφελος ή αποτέλεσμα haram/ḥarām
χουσ̌ούρκόπηκε, έγινε κομμάτια huşur [οθωμ.περ.]

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr