Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Πουπούλα

Καρδόπο μ’ ατεβίρευτονΚαρδόπο μ’ ατεβίρευτον

Στιχουργοί: Θεόφιλος Πουταχίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης


Θα βάλω ματοζίνιχον,
πουλί μ’, σ’ εσόν την γούλαν
Κάτ’ επουσ̌τούρτσα οψέ καικά
σην θεία σ’ την Πουπούλαν

Θεία, κάτ’ πέει σην ανεψ̌ι͜ά σ’,
άλλο ’κι ταγιανίζω
Κάτ’ πέει και κάτ’ δι͜αρμένεψον,
εσέν να ποδεδίζω!

Όρκον ευτάγω σον Θεόν
σην ψ̌η μ’ απέσ’ θα κείσαι
Σ’ εμά τα χ̌έρι͜α, πουλόπο μ’,
’κοδέσπαινα θα είσαι

Τον όρκο μ’ θα κρατώ ατο
όσον εμείς θα ζούμε
Ο εις τον άλλον θα κρατεί
κι εντάμαν θα γερούμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
γερούμεγερνάμε
γούλανλαιμό gula
εμάδικά μου
εντάμανμαζί
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κιδεν οὐκί<οὐχί
’κοδέσπαιναοικοδέσποινα
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
ματοζίνιχονφυλαχτό μάτι
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
οψέχθες
πέειπες (προστ.)
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουλόποπουλάκι
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω, υπομένω dayanmak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr