Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αφιέρωμα στη μνήμη του Ηλία Τσιρκινίδη

Καρδόπο μ’ ατεβίρευτονΚαρδόπο μ’ ατεβίρευτον

Στιχουργοί: Σίμος Λιανίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Θεόφιλος Πουταχίδης, Κώστας Διαμαντίδης


Ηλία, ρίζα μ’, τ’ έμορφα
τ’ εσά τα τραγωδίας
ποίος δεβάζ’ και χ̌αίρεται;
ποίος δεβάζ’ και κλαίει;

Ας σ’ έναν μέρος, τη χαράς
είναι μανουσ̌ακόπα
Ας σ’ άλλ’ το μέρος, φλιβερά
αροθυμίας δάκρυ͜α

Τραγώδ’, Ηλία, ντ’ έχασες
με τ’ άλλτς αδά σον κόσμον;
Η τραγωδία φουλιρίν,
το ποίημαν έν’ λύρας

Νασάν εκείνον π’ επορεί
και έχ̌’ αΐκον βίον
και ’κι νουνίζ’ τα μάταια,
η χώρα ντο σωρεύ’νε

Έρχουν τα μήνας και περνούν,
τα χρόνι͜α και δι͜αβαίν’νε
Έρ’ται το τέλος τη ζωής
και ντ’ απομέν’ Ηλία;

Βασίλεια εχάθανε
και βασιλι͜άντ’ επήγαν
και μαναχόν αθάνατα
τη ψ̌ης τα τραγωδίας

Τραγώδ’, Ηλία, πέει μας -ε,
τ’ εσά τα τραγωδίας
Κάπου και κάπου ας χ̌αίρουμες,
κάπου και κάπου ας κλαίμε

Τραγώδ’, Ηλία, άμον αηδόν’,
άμον τρυγόναν κλάψον
Εχάθεν η φωλέα μουν
κι επέμ’ναμε σον κόσμον
τη νοσταλγίας ορφανά,
τη προσφυγιάς πουλόπα

Τραγώδ’, ρίζα μ’, οσήμερον
πιρνά τ’ άλλ’ την ημέραν
Είνας Θεός εξέρει͜ ατο
εμείς πόσον θα ζούμε

Τραγώδ’, αρνί μ’,
τραγώδ’, πουλί μ’,
ντο είχαμ’ και ντ’ εχάσαμ’
Ση στερέαν ντο έστεκαμ’
και σον κρεμόν ντ’ ερρούξαμ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αΐκοντέτοιο/α
άλλτςάλλους
άμονσαν, όπως, καθώς
απομέν’απομένει
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
βασιλι͜άντ’βασιλιάδες
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
δεβάζ’διαβάζει, περνάει, πηγαίνει κπ/κτ κάπου
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
είναςένας/μία
έμορφαόμορφα
έν’είναι
επέμ’ναμεαπομείναμε
επορείμπορεί
ερρούξαμ’πέσαμε
έρ’ταιέρχεται
έρχουνέρχονται
εσάδικά σου/σας
έχ̌’έχει
εχάθανεχάθηκαν
εχάθενχάθηκε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλάψονκλάψε (προστ.)
κρεμόνγκρεμό
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μανουσ̌ακόπαμενεξέδες/βιολέτες մանուշակ (manušak)<manafšak
μουνμας
νασάνχαρά σε
νουνίζ’σκέφτεται
οσήμερονσήμερα
πέειπες (προστ.)
πιρνάπρωί, πρωινιάτικα, αύριο
πουλόπαπουλάκια
σωρεύ’νεμαζεύουν, συγκεντρώνουν σωρεύω
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τραγωδίατραγούδι
τραγωδίαςτραγούδια
φλιβεράθλιβερά
φουλιρίνφλουρί
φωλέαφωλιά
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr