Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αραεύ’νε να σκοτών’νε με

Τουλουμί’ καϊτέδεςΤουλουμί’ καϊτέδες

Στιχουργοί: Δημήτρης Καρασαββίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης


[Και -ν-] Αραεύ’νε να σκοτών’νε με
Κρύψον με σα κολτούκια σ’ [γιαρ]
[Και] Τα στράτας ι-μ’ αν χορταρούν
εσύ μη κόφτς τ’ ομούτι͜α σ’ [γιαρ]

[Και] Πολλά είναι τα ραχ̌όπα,
τρανόν τ’ ορμάν’ θα σ̌κίζω [γιαρ]
Σουμά σ’, πουλί μ’, να έρχουμαι-ν
το ψόπο μ’ τυρα̤ννίζω [γιαρ]

Χαμέλυνον, ψηλόν ραχ̌ίν,
και ντό πολλά ενεγκάστα! [γιαρ]
[Εχ!] Νά ’ρχουμαι ξάι ’κ’ επρόφτασα,
σον τόπον εβραδι͜άστα [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εβραδι͜άσταβραδιάστηκα
ενεγκάστακουράστηκα
έρχουμαιέρχομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κολτούκιαμασχάλες, άκριες/απόμεροι τόποι koltuk
κόφτςκόβεις
κρύψονκρύψε (προστ.)
ξάικαθόλου
ομούτι͜αελπίδες umut
ορμάν’δάσος orman
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
’ρχουμαι(έρχουμαι) έρχομαι
σουμάκοντά
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τυρα̤ννίζωτυραννάω, ταλαιπωρώ
χαμέλυνονχαμήλωσε
χορταρούνχορταριάζουν
Σημειώσεις
2ο δίστιχο Δ. Καρασαββίδη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr