Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δεντρά μη πρασινίζετε

Τουλουμί’ καϊτέδεςΤουλουμί’ καϊτέδες

Στιχουργοί: Δημήτρης Καρασαββίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης


Δεντρά μη πρασινίζετε
ους να έχ̌’ κι έρ’ται τ’ αρνόπο μ’
Καρίπ’κα σταθέστεν κι εσείν
όπως έν’ το καρδόπο μ’

Τρώει ο λύκον, τρώει ο λύκον
τη Σαντέτ’σσας το μικρίκον
Πόσα βραδά̤ς εμόνασες
εμέν τον Αλεξίκον

Δέντρα μη πρασινίζετε
ποτάμι͜α μη βοάτε
Θα έρ’ται το μικρόν τ’ αρνί μ’
και -ν- απ’ εσάς φοάται

Τρώει ο λύκον, τρώει ο λύκον
κι όλιον το καλόν το χτήνον
Πόσα βραδά̤ς εμόνασες
εμέν τον Κωνσταντίνον

Κα’ έλα και -ν- όλιον τ’ ορμίν
τη στράταν μη σ̌ασ̌εύ’ς -ι
Ωρι͜άσον παίρ’νε μας χαπέρ’
λίγο το νου σ’ [ν’] ας έ͜εις -ι

Τρώει ο λύκον, τρώει ο λύκον
τη Σαντέτ’σσας το μικρίκον
Πόσα βραδά̤ς εμόνασες
εμέν τον Αλεξίκον

Σα ραχ̌όπα μη λάσ̌κεσαι,
πουλί μ’ χωρίς εμέναν
Ας σ’ όλια τα νερά μη πίντς
κάποιον έχ̌’ εβδέλλα

Τρώει ο λύκον, τρώει ο λύκον
κι όλιον το καλόν το χτήνον
Πόσα βραδά̤ς εμόνασες
εμέν τον Κωνσταντίνον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
έ͜ειςέχεις
εβδέλλαβδέλλα βδάλλω=απομυζώ, βυζαίνω
εμόνασεςφιλοξένησες για διανυκτέρευση
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
εσείνεσείς
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρ’ταιείναι στον ερχομό, έρχεται
κα’κάτω
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’καμοναχικά, ερημικά garip/ġarīb
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
όλιαόλα
ορμίνρυάκι, ρεματιά
ουςως, μέχρι
παίρ’νεπαίρνουν
πίντςπίνεις
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σ̌ασ̌εύ’ςσαστίζεις, τα έχεις χαμένα şaşmak
σταθέστενσταθείτε (προστ.)
φοάταιφοβάται
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber
χτήνοναγελάδα
ωρι͜άσονπρόσεξε, φύλαξε, φυλάξου (προστ.)
Σημειώσεις
1ο δίστιχο Δ. Καρασαββίδη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr