Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ακεί πέραν έστεκεν

Τουλουμί’ καϊτέδεςΤουλουμί’ καϊτέδες

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης, Στάθης Νικολαΐδης


[Όι! όι! όι! όι! όι! ξαν όι!]
Ακεί πέραν έστεκεν
την κάλτσαν ατ’ς έπλεκεν
Είπ’ ατέναν «έλα αδά,
η λαλία μ’ χαμελά»

[Όι! όι! όι! όι! όι! ξαν όι!]
Έλα, να λελεύω σε,
πουλί μ’, ποδεδίζω σε!
Ας σο μέλ’ ’ς ση ζάχαρην
εγώ ’κι χωρίζω σε

[Όι! όι! όι! όι! όι! ξαν όι!]
Έχω δύο πρόατα
πλύνω και χτενίζ’ ατα
Τ’ έμορφα τα κορτσόπα
δάκω, τσουρμουλίζ’ ατα

[Όι! όι! όι! όι! όι! ξαν όι!]
Έχω δύο πρόατα
ατά ’κι πουλώ ατα
Όντες έρ’ται η Λαμπρή
με τοι φίλτς ι-μ’ τρώγ’ ατα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
ατάαυτά
ατααυτά
ατέναναυτήν
ατ’ςαυτής, της
δάκωδαγκώνω
έμορφαόμορφα
έρ’ταιέρχεται
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
λαλίαλαλιά, φωνή
λελεύωχαίρομαι
μέλ’μέλι
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πρόαταπρόβατα
’ς(ας) από
τοιτους/τις
τσουρμουλίζ’τσιμπώ/άει uçurmak
φίλτςφίλους
χαμελάχαμηλά
χωρίζωξεχωρίζω, ξεδιαλέγω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr