Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ήλε μ’, παρακαλώ σε

Τουλουμί’ καϊτέδες

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καλπατσινίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Όλον τον κόσμον εγνωρί͜εις
ραχ̌ι͜ά και περιγιάλι͜α
Άκ’σον κι εμά πα μίαν τέκ’,
ήλε μ’, τα παρακάλι͜α μ’

Ήλε μ’, παρακαλώ ’σένα,
έλα και μη στέκ’ς άλλο
Εύρηκον την εγάπ’ τ’ εμόν
κι ευτάμε σε κουμπάρον

Έπαρ’ με μίαν μετ’ εσέν
εμέν τον πονεμένον
κι ευρήκομε το κορτσόπο μ’
Κάπου θα έν’ κρυμμένον!

Ήλε μ’, παρακαλώ ’σένα,
έλα και μη στέκ’ς άλλο
Εύρηκον την εγάπ’ τ’ εμόν
κι ευτάμε σε κουμπάρον

Χρυσά στεφάνια βάλε μας,
ήλε μ’, και φωταγμένα
Και τα πουλόπα ας κελαηδούν
ατά πα χαρεμένα

Ήλε μ’, παρακαλώ ’σένα,
έλα και μη στέκ’ς άλλο
Εύρηκον την εγάπ’ τ’ εμόν
κι ευτάμε σε κουμπάρον

Εχ! Γιάννε Καλπατσινίδη! Γουρπάν’ το τουλουμόπο σ’ να ’ίνουμαι!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
ατάαυτά
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εγάπ’αγάπη
εγνωρί͜ειςγνωρίζεις
εμάδικά μου
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευρήκομεβρίσκουμε
εύρηκονβρες (προστ.)
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
’ίνουμαιγίνομαι
κορτσόποκοριτσάκι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
παπάλι, επίσης, ακόμα
πουλόπαπουλάκια
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
στέκ’ςστέκεσαι
τέκ’μόνο, ένα, μοναδικό tek
φωταγμέναφωτισμένα, λαμπερά
χαρεμέναχαρούμενα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr