Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το χρυσόν το δαχτυλίδ’

Ας σην Πουλαντζάκη σο Ατά-ΠαζάρΑς σην Πουλαντζάκη σο Ατά-Παζάρ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Στάθης Νικολαΐδης


Αν ψοφούν τα πρόατα μ’
χορτάρ’ άλλο μη φυτρών’
Κι άμα χάνω σε, αρνί μ’,
η νύχτα μ’ να μη μερών’

Έλα, ας φορίζω σε
το χρυσόν το δαχτυλίδ’
Δος μα, ψ̌η μ’, το φίλεμα σ’
το ζεστόν άμον τσιλίδ’

Σο λόγο σ’ κρεμάεται
όλεν η ζωή τ’ εμόν
Ράμμαν έν’ και κόπεται
κι εγώ ρούζω σον κρεμόν

Έλα, ας φορίζω σε
το χρυσόν το δαχτυλίδ’
Δος μα, ψ̌η μ’, το φίλεμα σ’
το ζεστόν άμον τσιλίδ’

Εγώ ’κ’ εψαλάφεσα
τη ζωής το μερτικόν
Σε εγάπ’ ας δί’ ατο
για τ’ εμάς, ψ̌η μ’, ο Θεόν

Έλα, ας φορίζω σε
το χρυσόν το δαχτυλίδ’
Δος μα, ψ̌η μ’, το φίλεμα σ’
το ζεστόν άμον τσιλίδ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
δί’δίνει
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
εγάπ’αγάπη
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εψαλάφεσαζήτησα, αιτήθηκα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κόπεταικόβεται
κρεμάεταικρέμεται
κρεμόνγκρεμό
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
πρόαταπρόβατα
ράμμανχοντρή κλωστή, αρμαθιά καπνών περασμένα σε χοντρή κλωστή
ρούζωπέφτω, ρίπτω
τσιλίδ’πυρωμένο κάρβουνο εστίας
φίλεμαφιλί
φορίζωφοράω κτ σε κπ, ντύνω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr