Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οσήμερον θα ωρι͜άζ’ ατο

Ποντιακό Γλέντι Νο1Ποντιακό Γλέντι Νο1

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κώστας Κυριακίδης


Οσήμερον θα ωρι͜άζ’ ατο,
θα τερώ πού κέσ’ πάει
και/Αρ’ μετ’ ατόν που πάει σα ζα
ντό θα ’φτάει το συφάει

Κόρη, τα ζα ντ’ ερίαζες
τ’ έναν λέγ’νε Δονέσσα
Εγώ ’θάρρ’να -ν- ετράνυνες,
εσύ ακόμαν μικρέσσα

Σίτ’ έστεκεν, σίτ’ έτρεχ̌εν,
ελύεν η φοτά ’θε
Εκλίστα κα’ να δέν’ ατο,
ατό ’φύεν η χρά ’θε

Πρωί πρωί τ’ αρνόπο μου
αρ’ εξέγκε τα ζα -ι
Και μετ’ ατόν π’ αχπάσ̌κεται
ντό θα ’φτάει το συφάει;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αχπάσ̌κεταιφεύγει, αναχωρεί, κινεί για
δέν’δένω/ει
εκλίσταέσκυψα, έκλινα
ελύενλύθηκε, έλιωσε
εξέγκεέβγαλε
ερίαζεςπρόσεχες, φυλούσες, επέβλεπες
ετράνυνεςμεγάλωσες
ζαζώα
’θάρρ’να(εθάρρ’να) πίστευα, νόμιζα
’θετου/της
κα’κάτω
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
λέγ’νελένε
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μικρέσσαμικρή, νεαρή
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
συφάειπροσφάγισυν+φαγεῖν
τερώκοιτώ
φοτάμέρος γυναικείας ενδυμασίας που έμπαινε πάνω από το λαχόρι, το ζωνάρι το οποίο έδεναν οι γυναίκες τριγωνικά στη μέση τους πάνω από τη ζιπούνα, γεν. ποδιάfuta
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος
ωρι͜άζ’προσέχω/ει, φυλάω/ει, επιβλέπω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr